Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Mustafa’nın öldürülme anı

Meded meded bu cihanın yıkıldı bir yanı
Ecel celalileri aldı Mustafa Han’ı
Dolundu mihr-i cemali bozuldu erkanı
Vebale koydular al ile Al-i Osman’ı